A Nyilas

A nyíl, mint a vágy szimbóluma, hogy elszakadjon a földi kötöttségektől, problémáktól. A szárnyas kentaur a szellemileg magasabb szinten lévő ember jelképe, aki megpróbálja levetni ösztöni természetét.

Férfias, aktív yang. Eleme a tűz. Változó ,hasonuló jegy.
Uralkodó bolygója a Jupiter.

Kulcsmondata: Megértem és felfogom. Szintézis és belátás.
Időszaka változó, általában: november 22 - december 21.

EGY NYILAS MÍTOSZ

A Nyilas ura a Jupiter. A rómaiak Jupitert Zeusszal, a görög Pantheon főistenével azonosították. Zeuszt "az emberek és istenek atyjának" nevezték, bár számos isten a testvére volt. Az "atya" elnevezést azért kapta, mert hatása kiterjedt az egész kozmoszra és minden történésre, így a legfőbb felelősség reá hárult az emberek és istenek sorsáért.

Hatalma alá tartozott az olimposzi és a világi rend egyaránt. Ő volt a városok védője, a sors értelmezője, aki mérlegre teszi az emberi életet, aki olyan jeleket ad, amiből kiolvasható a jövő, de ő az idegenek és utazók védelmezője.

Zeusz, Rhea és Kronosz (Szaturnusz) gyermeke. Amikor felnőtt elhatározta, hogy letaszítja trónjáról zsarnoki apját. Rávette a titán Métiszt, hogy készítsen neki egy italt, amelyet Kronosznak ad. Ennek hatására Kronosz öt lenyelt gyermekét – Zeusz testvéreit – kiköpte. Testvérei segítségével legyőzte apját és száműzte Tartaroszra, ahol százkarú óriások őrizték.

A három fivér felosztotta egymás között az Univerzumot.

Zeusz kapta az eget, Poszeidon a tengert és Hádész az alvilágot. A Föld és az Olimposz közös tulajdon maradt, de Zeuszt tartották a felkelés vezérének és a többi isten, urának választotta meg.

A nyilas szakasz lényege a tanulás, kezdeményezőkészség, kibontakozási vágy, példaképek követése. A Nyilas a legnagyobb tökéletességre tör célzása közben. A nagy célt tartja szem előtt: állatból emberré akar lenni.
A kentaur, a félig ember félig ló formájú teremtmény szellemében már ember, ugyanakkor még benne lakoznak állati ösztönei, érzéki vágyai, köztük a belső gőg.
A Nyilas uralkodója a Jupiter révén találhat rá az emberire, ha példaképeit követi, majd maga is példaképpé válik. Ehhez szükségeltetik aszkézis, diplomácia, tudós bölcsesség, hit, bizalom, és állandó tudásvágy.

A NYILAS RÖVIDEN

Személyisége: szétáradó, lelkesedő

Hajtóereje: a hit

Vágyálmai: a nemes eszmék

Indítékai: perspektívakeresés

Módszere: mások lelkesítése

Szemléletmódja: nagyvonalú, derűlátó

Rendszerformája: idealisztikus

Világnézete: filozófikus

Erénye: lendületes, jóindulatú

Veszélyes számára: a kitartás hiánya

Hibája: változékonyság

Betegséghajlama: csípő és combproblémák

Karaktertípusa: próféta és paptípus

Jellemző hivatásai: utazó, sportoló, tanító

Végső célja: mindent átfogó szemlélet

Hatalmi elve: az eszmék hatalma

ÉLET A NYILAS MELLETT

1. A Nyilas olyan, mint egy gyufaszál: nagyon könnyen lelkesedik, hamar tűzbe jön és ha épp úgy van érkezése, azonnal meg is akarja valósítani terveit, bárhogyan sikerüljön elérni azokat. Ám amilyen gyorsan mozgásba lendül, olyan gyorsan el is hamvad energiája és kedve, és olyankor otthagy csapot-papot.

2. Kitartást, stabilitást és kiszámíthatóságot, monotóniát igénylő feladatokat ne egy Nyilassal akarj megcsináltatni, mert ő a kalandokat az izgalmat a mozgást és a változatosságot szereti!

3. Szeret és tud udvarolni és flörtölni, igazi sarmőr vagy szexi csaj a hódítás során és valódi gentleman avagy lady a végcél érdekében.

4. A Nyilasnak fontos a dolgok külső megjelenése, esztétikuma, szereti a kényelmet, de a szép és márkás dolgokat is, olykor bizony sznob. Az öltözködésben nagyon kényes ízlésű, ami nem tetszik neki, egyből megmondja, és párja ruhatárát és ízlésvilágát is előszeretettel befolyásolja.

5. A Nyilas tüzes energiája olykor robban. Nagy haragra tud gerjedni, gorombaságokat és meggondolatlan sértéseket dobál a másik fejéhez. De amint a gyufaszál tüze is gyorsan leég, oly hamar el is múlik az ő dühe, és utána már szánja-bánja erőszakosságát.

6. A Nyilas igazi társasági ember, nagyon sok ismerőse van, de idegenekkel is hamar megtalálja a közös hangot. Hatalmas lehet a humora, szeret sztorizni és a táncparketten is megállja a helyét.

7. A Nyilas a legnagyobb kalandvágyó utazó. Igazi szenvedéllyel hódít meg számára idegen országokat és kultúrákat és kellően nyílt, hogy a helyi érdekességeket megnézze és a specialitásokat kipróbálja.

8. Egy Nyilassal a házasság nem unalmas dolog, valami mindig történik, vagy valahova mindig menni kell. Szereti a jó ételeket és italokat, maga is tud főzni. Mégha a párját szereti is, „kalandozásra” így is hajlamos lehet.

9. A Nyilas nagy állatbarát és szereti a sportokat. Gyerekkorában vagy felnőttként biztosan beszerez magának egy-két házi kedvencet, és biztosan kipróbál több sportágat is. Mint mindenben ebben is szereti a változatosságot.

10. A Nyilas a szerelemben tüzes, könnyed, vidám és mindenre kapható.