Az Ikrek

Szimbóluma a két oszlop, amely az emberi tudat dualitását szimbolizálja. Ábrázolhatják két gyermek, ikrek formájában is, úgymint az Egység felbomlását kettőre, az egymást kiegészítő ellentétpárra.
Minőségében Férfias-aktív, yang. Eleme a levegő. Labilis (változó) , közvetítő és átadó jegy.
Uralkodó bolygója a Merkúr.
Kulcsmondata: Birtoklok. Gondolkodom.
Időszaka változó, általában: május 21 - júnuis 21.

EGY IKREK MÍTOSZ

Mercurius, akit a görög mitológiában Hermésznek hívnak, Zeusz istenatya és Maia nimfa fia. Egy éjszaka Zeusz kisurrant felesége, Héra mellől és meglátogatta barlangjában Maiat Mükéné egyik hegyén, ahol nemzették Hermészt, aki titokban született meg: tehát „törvénytelen” gyermek, így már nemzése is összefügg a nem teljesen legális „csalafinta” fogalmával.

Hermész kezdettől fogva független; már egy napos korában fiatalemberré érik, kicsusszan a pólyából, és elindul világot látni. Talál egy teknősbékát, akinek elveszi páncélját és ebből ügyesen egy lantot készít, melyen azonnal gyönyörűen tud játszani. Később, felfedezi féltestvére, Apollón marhacsordáját. Ravasz cselt talál ki, hogy ellopja a csordát: Hátrafelé tereli az állatokat, magának viszont ágakból és fűből cipőt készít, hogy eltűntesse nyomait. Betereli a csordát egy barlangba, ahol levág belőlük kettőt, és ahogy az áldozati szokások megkövetelik, tizenkét részre osztja, és felajánlja az isteneknek. Ezután hazamegy, és teljesen ártatlanul összegömbölyödik a bölcsőben. Apollón hamar felfedezi a lopást és a tettest, és visszaköveteli marháit Hermésztől, aki ügyesen tagadja, arra hivatkozva, hogy ő még gyermek.

Apollón Zeusz elé viszi őt, ahol ismét ravaszul védi magát és Zeusz nem tud haragudni rá. Hermész egyúttal kihasználja az alkalmat, hogy helyet követeljen magának az Olimposz istenei között és megemlíti, hogy két állatot áldozott a tizenkét istennek. Ama kérdésre, hogy ki a tizenkettedik isten, hiszen csak tizenegyen vannak, azt válaszolja: ő ette meg az áldozati állatok tizenkettedik részét, de egy falattal sem többet, mint ami őt megilleti. Zeusz nevet a fiú ravaszságán, és később a megfelelő tisztelettel emeli az olimposzi istenek közé.
Amikor Apollón visszaköveteli marhacsordáját, Hermész újabb cselhez folyamodik. Lantján olyan szépen játszik Apollónnak, hogy az a lantért cserébe odaadja neki az egész csordát, megteszi a csordák urává, és megtanít neki mindent, amit ehhez tudnia kell.Zeusz örült az ötletes, ügyesen beszélő és meggyőző kis istennek, és Hermész megkéri őt, hogy tegye meg hírnökévé. Cserébe megígéri, hogy az istenek tulajdona biztonságban marad, és soha többé nem hazudik. Azt azonban, hogy mindig a teljes igazságot fogja mondani, nem tudja megígérni. Így nevezik ki Hermészt az istenek küldöttének, és feladata jeléül szárnyas sisakot és szárnyas szandált kapott, melyek szélsebesen röpítették bárhová. Hádésztól, az alvilág urától pedig egy varázssapkát kapott, amellyel láthatatlanná tudott válni.


Az Ikrek szakaszban a tavasz vége felé járunk a nyári napforduló felé közeledünk, egyfajta átmeneti időszakot élünk. A természetben minden növekedésben van. Az Ikrek az ember belső dualitásának, ellentéteinek szimbóluma, amit tekinthetünk két gyermeknek is, amelyek az ember két oldalának harcát szimbolizálja: a vágyat, hogy a szellem és az intellektus győzedelmeskedjen az ösztönökön. Az Ikrek ember vágya, hogy mindenről legyen ismerete. Remekül kommunikál és érvel, szellemes és jól analizál, a szavakkal való foglalkozás mélyen kielégíti. Másokkal barátságos és derűs, az élet nehézségeiben nagy erőssége a rugalmasság és az ügyes taktikázás. Figyelmét mindig leköti valami, rövid ideig, és nagyon szívesen kipróbál új dolgokat, lehetőleg kötöttségek nélkül. Talán egy pillangóhoz hasonlítható legjobban ez a mozgékony, széles érdeklődésű és ide-oda röpködő asztrológiai karakter.


AZ IKREK RÖVIDEN

Személyisége: közvetítő

Hajtóereje: a gondolatközlés igénye

Vágyálmai: új élmények szerzése

Indítékai: kíváncsiság, nyugtalanság

Módszere: az állandó készenlét 

Szemléletmódja: élénk, érdeklődő

Rendszerformája: nyitott szellemű közösség

Világnézete: az értelem mindenekfelett

Erénye: jó értelmi képességek

Veszélyes számára: saját szétforgácsolódása

Hibája: felületesség, fecsegés

Betegséghajlama: légzőszervi problémák 

Karaktertípusa: riporter típus 

Jellemző hivatásai: kereskedő, újságíró, előadó

Végső célja: jelenlét mindenben

Hatalmi elve: a gondolat és a szó hatalma


ÉLET  AZ  IKREK  MELLETT

  1. Ha Te is nyitott vagy és szeretsz nyüzsögni, élvezed, hogy a társad állandó mozgásban van és minden érdekli, akkor az Ikrek mellett nem fogsz unatkozni és izgalmas életed lesz.
  2. Társaságban biztos, hogy az Ikrek viszi a beszélgetés témáját, középpontban van és produkálja magát, netán viccet mesél és a környezetét szórakoztatja.
  3. Az Ikreket nem nehéz elcsábítani, mert minden érdekesség, színes és furcsa dolog, élmény felkelti az érdeklődését és könnyedén tovalibben az újdonság irányába. Ha randiznál egy Ikrekkel, akkor lehet pörgős programot kitalálni, olyat ahol véletlenül sem unatkozik, van benne mozgás és sokat beszélgettek. Kirándulás, séta, tánc, sport, kultúrális program, koncert, extrém dolgok.
  4. Vigyázz mert egy Ikrek lyukat beszélhet a hasadba! Bármiről és annak ellenkezőjéről is remek érveléssel meggyőz téged. Nagy dumája van, olykor humoros is, és a valóságot az éppen aktuális céljai szerint alakíthatja.
  5. Nem kell féltékenynek lenni az Ikrekre, ő szeret flörtölni, akár vadidegenekkel szóba elegyedni, gyorsan ismerkedni. Ha úgy látnád másnak udvarol, vagy neki udvarolnak, csak élvezi a  pillanatnyi sikert és biztos lehetsz benne érdeklődése hamar másfelé fordul.
  6. Ha az Ikreknek ajándékot vennél, színes, könnyed, praktikus és ne túl drága dolgokat válassz, mert úgysem hordja sokáig, ízlése is hamar változik! Mezei virágokból kötött csokor, vagy apró virágok illenek hozzá a leginkább.
  7. Az Ikrek nem igazán tud bánni a pénzzel. Bár nagyon racionális elképzelései lehetnek, de a pillanat varázsa és saját lendülete általában túlköltekezésre hajlamosítja, lehetnek időszakos pénzzavarai. Nagyon szereti a bevásárló központokat, piacokat, turkálókat, mer és tud is alkudni. Kereskedelmi érzéke kitűnő.
  8. Az Ikreket annyi minden érdekelheti, annyi mindenbe belekaphat, hogy lehetnek életszakaszai amikor kicsit idegileg túlpörög. Meg kell találnia azt a tevékenységet, ami az idegrendszerére nyugtatólag hat, legyen az valamilyen hobby vagy utazás, séta vagy sport.
  9. Az Ikrek nehezen vagy későn alapít családot, mert akkor korlátok közé szorítottnak érzi magát. Biztos, hogy nem vállal sok gyermeket, sok tekintetben gyermeteg lelkével jól kijön ugyan az apróságokkal, de hosszútávon nincs elég türelme és következetes kitartása a gyereknevelésben.
  10. Az Ikrek lehet kicsit csélcsap a szerelmeiben, mert mindig úgy érezheti van az éppen aktuálisnál szebb, érdekesebb vagy izgalmasabb. Vele a szerelem egy színes kaland, nem szereti és nem is lehet vele átélni nagy súlyos drámákat vagy életre szóló fogadkozásokat. Aki elég változékony mint ő maga, amellett kitarthat sokáig.