A Vízöntő

A Vízöntő szimbóluma a két párhuzamos hullámvonal, ami azt a vizet jelképezi, amit a vízhordó mitológiai alakja kiönt. A Vízöntő kiönti a jobb és tökéletesebb világ látomását, amely már megszabadult az anyagtól és a tökéletlenségtől.
Férfias, aktív yang. Eleme a levegő. Szilárd , konszolidáló, konkretizáló jegy. .
Uralkodó bolygója a Szaturnusz és az Uránusz.
Kulcsmondata: Keresem az újat, a szokatlant, azt, ami felrobbantja a normát. Az ellenkezőjét teszem annak, amit elvárnak tőlem.
Időszaka változó, általában: január 20 - február 18.


EGY VÍZÖNTŐ MÍTOSZ

Hellászban Ganümédészt, az istenek és Zeusz pohárnokát látták benne. Ám Ganümédész nem szabad akaratából lett isteni pohárnok.
A minden szépséghez vonzódó Zeusz különös kapcsolatban állt a világ legszebb nemzettségével a Dardanidákkal, a trójai királyok és Ganümédész családjával. Ganümédész maga volt a ragyogó ifjúság és szépség megtestesülése. Egyszer az Ida hegyen legeltette nyáját, amikor Zeusz megpillantotta a szépséges ifjút, és egyből beleszeretett. Sas képében leszállt hozzá, és felvitte magával az Olümposzra.

A fiú az istenek pohárnoka lett.
A féltékeny természetű Hérát is olyan jókedvre derítette, hogy az koszorúval ékesítette göndör haját. Zeusz szépsége miatt csábította Ganümédészt az Olümposzra – és ezalatt bizonyára belső ragyogása is értendő.
Ganümédész apja Trósz király, vigasztalhatatlan volt fia elvesztése miatt. Ezért Zeusz fiáért kárpótlásul leküldte Hermészt, hogy adja Trósznak, az amúgy csak halhatatlanoknak járó, világ legjobb és leggyorsabb szárnyas paripáit, amelyek olyan gyorsak voltak, hogy át tudtak futni a vízen, és megígérte, hogy fia az istenekhez hasonlóan soha nem fog megöregedni.
Az ember istenként került fel Olümposz hegyére.


A Vízöntő szakaszban a tél eléri csúcspontját. Ám az éjszakák egyre rövidebbek, és a természet megpróbálja oldani téli merevségét. Az ekkor született embert a férfias mozgás utáni vágy tölti el, szétveti a tettrekészség, türelmetlen, tele kópésággal és blöffel újabb és újabb terveket sző. Az ember már elérte földi céljait, sikerei, elismerése csúcsára érkezett, most belső útjain kell továbbhaladnia, tapasztalatait és ismereteit kell továbbadnia egy ideálisabb, igazságosabb világ megteremtéséhez. A szellemi erők összekapcsolódnak az őserőkkel és új lelki javak új források várnak feltárásra. A vízöntő jelében az ember választásra kényszerül, melyik úton járjon? Egekbe törő lovasként, műszaki zsenije révén az ideák, a becsület és bölcsesség mennybe vezető útján haladjon vagy az embereket orruknál fogva vezető bolondként a szemfényvesztés, sarlatánság poklának ösvényén járjon. A Földtől való elszakadáshoz Uránusz hatalmas intuitív ereje kell, az önmagán való túlnövekedés a vízöntő ember egyik feladata.

A VÍZÖNTŐ RÖVIDEN

Személyisége: intuitív, barátkozó

Hajtóereje: a saját nyugtalansága

Vágyálmai: szabadság, függetlenség

Indítékai: a saját ötletei

Módszere: váratlan fordulatok

Szemléletmódja: a szokásostól eltérő

Rendszerformája: egyenlőség, testvériség

Világnézete: közösségi

Erénye: igazságérzet

Veszélyes számára: az állandó ellenkezés

Hibája: különcködése

Betegséghajlama: alsó lábszár problémái

Karaktertípusa: feltaláló típus

Jellemző hivatásai: csillagász, űrhajós, bohóc

Végső célja: a korlátok széttörése

Hatalmi elve: az öntörvényűség


ÉLET A VÍZÖNTŐ MELLETT

1. A Vízöntő remek haver, nagyszerű barát vagy beszélgető partner, de különösebben senki ne akarjon vele elköteleződni szorosabban, mert menekül onnan, ahol csorbul a szabadsága.

2. A Vízöntő sokszor szenvtelen és hideg-rideg embernek tűnik. Nem szereti a heves érzelmi megnyilvánulásokat, a sírást, az indulatkitöréseket. Elítéli az olyan embert, akinek nincs önuralma, vagy érzelmi kitörésekkel akar hatást elérni.


3. A Vízöntő nem egy romantikus vagy udvarlós típus. Ha közelebb szeretnél hozzá kerülni, akkor hívd el egy tüntetésre, társadalmi megmozdulásra, vond be környezetvédelmi akcióba vagy hátrányos helyzetű társadalmi rétegeknek szóló segítő kampányba; ilyen és ehhez hasonló önkéntes tevékenységekben ő mindig szívesen részt vesz.

4. A Vízöntőnek a randevún minden jó lehet, ami kellően szokatlan vagy nem normális, kifejezetten szereti a meglepetéseket. A jó beszélgetésen és hangulaton kívül a körülmények nem igazán zavarják, ő elvan egy aluljáróban vett melegszendviccsel is, ha mellé valami érdekes történés is társul.

5. A Vízöntő tud nagyon igénytelen és takarékos is lenni, ha az élet úgy hozza. De ha megteheti, akkor a legjobb cuccokat és szolgáltatásokat is megveszi, egy az érdekes: színes és valamiben extra legyen, amit birtokol vagy élvez, az átlagos és kommersz dolgokat nem szereti.

6. A Vízöntőnek nagyon vág az agya, nehéz vele vitatkozni. Hamar leveszi azt is, ha át akarják vágni, érti mi van a mellébeszélés mögött és ha kell, keményen meg is mondja a véleményét.

7. A Vízöntő tud kemény és hajthatatlan is lenni, a tanácsokat sokszor kéretlennek ítéli és szándékaitól nehezen eltéríthető.

8. A Vízöntőre, ha baj van lehet számítani. Önként jön és segít, anyagi áldozatot hoz, nagyon szolidáris, remek barát.

9. A Vízöntő, ha családot alapít, akkor azt sem a szokványos és hagyományos módon teszi. Közöttük a legtöbb, akik a törvényes megoldások helyett csak az együttélést választják, vagy a társas szabadság egy olyan formáját, ami manapság még a legmodernebb felfogású társadalmakban is ritka.

10. A Vízöntő a szerelemben is mértékletes, túlzásoktól mentes. Nagy szenvedélyt és intimitást ritkán él át vele az ember, egyeseknek talán távolságtartónak is tűnik, ellenben ő a legjobb barát és segítő a bajban, ha kell.