Tranzitok

A külföldi olasz asztrológiai szakirodalomban létezik egy nagyon jó és praktikus kézikönyv Ciro Discepolo nápolyi asztrológus tollából Tranzitok és szolárrevolució címmel (Transiti e rivoluzioni solari, Armenia 1997), amelyben a szerző felsorolja mindazokat a szempontokat, amelyekre különösen oda kell figyelni egy horoszkóp jövőre vonatkozó kérdéseinek megválaszolásánál. A kezdő és haladó asztrológus az alábbi összefoglalóban találhat 1-2 figyelemreméltó és érdekes megállapítást a tranzitok értékelésére nézve.


A tranzitok mint kifejezés egy latin szóból ered: 'transitare' annyit tesz áthaladni, átvonulni.

Ez az előrejelzési módszer egész egyszerűen a születési képletre vetíti rá az égen éppen áthaladó égitesteket, és azok jegyekben és házakban való átvonulásából, a születési (radix) képlet bolygóival alkotott fényszögeiből von le következtetéseket a szülött éppen aktuális vagy közeljövőbeni életeseményeivel kapcsolatosan. Lássuk Ciro Discepolo (továbbiakban C.D.) milyen szempontokat tart fontosnak:


 1. Amennyiben a tranzit Nap és a tranzit Jupiter a radix képlet 2., VII., és 8., házán vonul át, akkor úgy viselkednek, mint egy kétpólusú generátor. Ez azt jelenti, hogy 180 fokos fordulatot képesek hozni a már meglévö élethelyzetekben. Tehát ahol eddig nyugalom volt, ott felkavarják a kedélyeket és fordítva, ahol eddig háború uralkodott, ott segítenek lecsillapítani a helyzetet és békét kötni. Érdekes megjegyezni, hogy C.D. ugyanezt állította a szolár Nap és Jupiter helyzetével kapcsolatosan. Lásd Asztrológiai előrejelzés: szolárrevolúció cikket: https://ituna-asztrologia.cms.webnode.hu/szolarrevolucio/
 2. A tranzit Uránusz, Neptunusz és Plútó sextil és trigon fényszögei a legrosszabb dolgokat jelzik a szülött életében, mindenféle súlyos események, szerencsétlenségek megtörténtére lehet számítani. C.D. szerint bár az egyént hírtelen váratlan szerencse is érheti: nyer a lottón, de ugyanakkor az esetek többségénél egy ilyen tranzit állásvesztést, súlyos betegséget, drámai életeseményeket, baleseteket, családban napvilágra kerülő problémákat jelez.
 3. A tranzit bolygók fényszögeinél kiemelt figyelmet kell szentelni a félkvadrátoknak (45 fok) és a másfélkvadrátoknak (135 fok), az értékelésnél ugyanolyan súllyal esnek latba, mint a kvadrátok (90 fok) és az oppoziciók (180 fok). Ellenben a félsextil (30 fok), és a kvinqunx (150 fok) fényszögeknek kevés, vagy semmilyen hatása nincs D.C. megfigyelései szerint a tranzit megélésekor.
 4. Abban az esetben mikor az egyén szolár AC-je a születési képlet X. házába esik, és vele egy idöben (!) a radix MC-t, Napot, Holdat vagy a radix AC-t diszharmónikus fényszöggel (beleértve az együttállást is) tranzitálja a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó akkor kellemetlen, és jelentős károk és bajok érhetik a szülöttet, ám nem olyanok melyeket ne lehetne orvosolni.
 5. Azokon a napokon mikor egyszerre nagyon sok, akár negatív akár pozitív tranzithatás érvényesül, akkor bizonyosan lehet számítani valamilyen különös történésre, ezért nagy figyelemmel kell lenni ekkor a bennünket körülvevő világra, és mindenkinek saját maga védelmére kell elsősorban berendezkednie.
 6. Az egyén életének legdrámaibb, legtragikusabb periódusát élheti át, ha egyszerre figyeljük meg, hogy születési képletének AC-jéhez, MC-jéhez, Napjához vagy Holdjához diszharmónikus fényszöggel kapcsolódik az égen éppen tranzitáló Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, vagy Plútó, és ezzel egyidőben az azévi szolár képlet AC-je a radix horoszkóp I., 6., 12. házába esik, illetve egy szolár stellium, Nap, vagy Mars a szolárrevolúciós képlet I., 6., 12. házába esik. Elsőre bonyolultan hangzik, de a lényege, hogy egy kedvezőtlen szolár képlet és egy ugyancsak nagyon kedvezőtlen tranzit állás összeadódik, ami kellemetlen, negatív történéseket hozhat az egyén életébe.
 7. Egy rossz tranzit állást az éppen aktuális szolár képlet pozitív jelzései semlegesíthetnek: tehát ekkor nem kell különösebben negatív eseményekre számítani. Ellenben egy nagyon rossz szolár képlet egy neutrális vagy jellegtelen tranzitállással egyetemben is megrázkódtatásokkal teli életperiódust hozhat a szülött számára. Általában elmondható a prognosztikában, hogy tranzit állások megítélése nagymértékben függ az éves szolárrevolúciós képlet állásától, a történések kedvező vagy kellemetlen kimenetelét ez utóbbi jobban meghatározza.
 8. A tranzit bolygók fényszög orbiszát tekintve (főfényszögeket figyelembe véve) elsősorban a bolygó keringési sebessége a mérvadó. A gyorsan haladó Nap, Hold, Merkúr, Vénusz és Mars égitestek az egzakt fényszögpont előtt és után 5 fokkal is már éreztethetik hatásukat, a viszonylag lassú Jupiter és Szaturnusz 3 fokkal, a nagyon lassú Uránusz és Neptunusz maximum 2 fokkal, és a leglassúbb Plútónál legfeljebb 1 fokot szabad figyelembe venni, hiszen akár több évig is egy fokszámon tartózkodhat. Ez némileg módosulhat, ha egyszerre több tranzithatás érvényesül egy ponton. A fél fényszögeknél, félkvadrát és másfélkvadrát, az orbisz még szűkebb, a gyors bolygók esetén legfeljebb 2-3 fok előtte és utána, a lassú bolygóknál pedig 1-2 fok.
 9. A Mars tranzitjánál az események inkább a planéta úgymond a bejövetelénél történnek, mint akkor, mikor már valahonnan (házból, fényszögből) éppen távozóban van.
 10. Amikor egy égitest többször áthalad egy érzékeny ponton, mert irányt vált, akár egy háromszoros tranzit is bekövetkezhet, melyek a legfontosabbak a tranzitok értékelésénél. Itt különösen a 3. áthaladás hozhat jelentős és fontos életeseményeket.
 11. A lassú bolygók üres házakban történő tranzitja is, különös jelentőséggel bírnak és az egyén adott életterületére vonatkozólag viszonylag fontos és pontos változásokat és információkat nyújtanak
 12. A planéták egyes érzékeny pontokon történő áthaladásának értékelésénél olykor hasznos lehet, ha megkérdezzük a szülöttet, mi történt az életében a bolygó előző ciklusának tranzitjánál. Például egy Jupiter tranzit a 2. házban jelezhet sok pénzbevételt, de ugyanúgy sok kiadást is. Ennek eldöntésére segíthet a 12 évvel előtte a életház vonatkozásában megélt életesemény.
 13. Utolsóként nem ebben a könyvben hanem C.D. későbbi tanulmányaiban írja, hogy a Mars tranzitjainak megfigyelése, akár még a születési képlet pontosításában is segíthet. Ugyanis ez a planéta átlagosan 1 év alatt teszi meg útját a zodiákuson haladva és ezalatt mindegyik ház csúcsán átvonul. A házcsúcsokhoz érve a Mars mindig produkál valamilyen annak a háznak az értelmében egy történést, annak az életterületnek az analógiájához illő eseményt. Szerinte ez sokszor a Mars kártékonyságához és kellemetlen energiájához mérten valami bosszantó dolog lesz, tehát emlékezetes marad. A bosszúság napja kijelöli az égen járó Mars állatövi jegybeni pozícióját, ahol nagy valószínűséggel megtaláljuk az adott ház csúcsát vagy éppen a főtengelyek pozícióját, lehetővé téve egy születési képlet ilyetén formán való pontosítását is.

Írta és fordította: Juhász Nóra - asztrológus, 2021


A blogomban olvashatsz további érdekes cikkeket és fordításokat a tranzitok témájával kapcsolatban: