Szolárrevolúció

Akik az asztrológia rejtelmeiben már mélyebben elmerültek, ismerik azt a nagyon elterjedt és régi módszert a prognózis készítésben: a szolárrevolúciót, amelynek segítségével az egyén egy-egy évének eseményeire, születésnaptól- születésnapig terjedő időszakára lehet bizonyos következtetéseket levonni.


Szolár= Nap, Revolúció = visszatérés.
A Nap látszólagos útján haladva, évenként egyszer visszatér az Ekliptikának arra a pontjára, ahol az egyén születésének pillanatában állott. Erre a pillanatra felállított horoszkóp az úgynevezett szolárrevolúciós képlet, amelyet évenként egyszer lehet elkészíteni.
A tapasztalat azt mutatja a szolár képlet főképpen a hétköznapi élet jellemzése tekintetében ad kitűnő támpontokat és analízist, míg a nagy sorsfordító eseményeket a direkciók elemzésekor láthatjuk a legtisztábban.

De hogyan értelmezzük a szolár képletben látottakat?

Mire ügyeljünk a szolár képlet kifejtése során?
Idegen nyelvű olvasmányaim során akadt a kezembe a 2000-es évek elején egy ismert olasz asztrológus Ciro Discepolo szakkönyve ( Ciro Discepolo- Transiti e rivoluzioni solari, Armenia 1997 ), aki a régi asztrológusok és saját tapasztalatait mintegy szabályrendszerbe foglalta, és igen figyelemreméltó megállapításokat tett a szolár képletek kifejtésével kapcsolatban.

Ciro Discepolo-t van szerencsém személyesen is ismerni, 2006-ban amikor Budapesten járt egy másik könyvének magyar fordítása és megjelenése kapcsán, akkor találkoztunk és nagyon sokat beszélgettünk.

Discepolo pontokba szedve segít eligazodnunk abban, hogyan értékeljük a legfontosabb jelentőséggel bíró állásokat a szolárrevolúciós képletben, mire ügyeljünk, minek adjunk jelentőséget:


1. Figyeljük meg mi történik a születésnapot megelőző és követő 20 nap során, legtöbbször ekkor történnek az év legfontosabb pozitív és negatív eseményei a szülöttel.

2. A születés napja, ki tudja miért, de valóban egy különleges nap. Rengeteg hírességnek tudjuk, hogy pont a születésnapján történt valami extra esemény, ami pozitív vagy negatív értelemben, de radikálisan megváltoztatta addigi élete folyását.

3. Ha a szülött családjában több embernek is azonos időszakban van a születésnapja, akkor még hatványozottabban várhatóak jelentős események az adott időterminusban.

4. Amennyiben a szolár AC vagy egy szolár bolygóhalmozódás azaz stellium a radix képlet I., 6., vagy 12. házába esik, illetve a szolár Nap a szolárképlet ugyanezen házaiban áll, az egyén számára igen nehéz, veszélyes és negatív év következik, ahol az életút akár 180 fokos fordulatot is vehet. Nem csak a házak értelmében, vagyis pl.: az egészség, a munka, az én és az érzelmi élet területén várható a nagyon negatív hatás, hanem összességében oly módon, hogy az egyén akár évek múltán is úgy emlékezik majd rá, mint egy felejthető "fekete" esztendőre.

5. Hasonló szabály vonatkozik a szolár Marsra, amennyiben a szolár képlet 12., 6., és I. házában helyezkedik el. Ez utóbbi állás önmagában képes elrontani egy akár más aspektusaiban kedvezőnek ítélt szolár évet, vagy tranzitok által jónak mondott időszakot. Sajnos a negatív hatásokon az sem segít, ha a szolár Mars domicil vagy egzaltált, vagy csupa harmonikus fényszöget kap!

6. Szolárrevolúciós képlet kifejtésénél az alábbi kevés, de igen biztos megfigyelési szempontot kövessük:
- A radix képlet mely házába esik a szolár AC?
- A szolár képlet mely házában található szolár stellium?
- A szolár képlet mely házába esik a szolár Nap?
- A szolár képlet mely házában találhatók az ártalmas hatású bolygók (Szaturnusz) de különösen a szolár Mars?

- Csak ezután értékeljük a többi szolár bolygó helyzetét a szolár házakban.

7. Amennyiben a szolár Nap és a szolár Jupiter a szolár képlet 2., VII., és 8., házába esnek, úgy viselkednek, mint egy kétpólusú generátor. Ez azt jelenti, hogy 180 fokos fordulatot képesek hozni a már meglévő élethelyzetekben. Tehát ahol eddig nyugalom volt, ott felkavarják a kedélyeket és fordítva, ahol eddig háború uralkodott ott segítenek lecsillapítani a helyzetet, békét kötni.

8. Amennyiben a szolár AC a radix képlet VII. házába esik, vagy a szolár Nap, vagy egy szolár stellium érinti a szolár képlet ugyanezen házát, az szinte mindig a törvénnyel, törvényhozással kapcsolatos bajokat, jogi konfliktusokat jelzi, mindenféle háborúságot, háborgást, veszekedéseket, vitákat, a partnerral történő nézeteltéréseket vagy szétválásokat, nyílt ellenségeskedéseket, támadások által szenvedett testi sebesüléseket vagy saját vagyonunkban elszenvedett károkat jelzik. Az I., 6., és 12., házak érintettsége után ez a negyedik legnehezebb, legkonfliktusosabb hatásokat hozó ház és életterület.

9. Ha a szolár AC a radix képlet 2. és 8. házába esik, illetve ha a szolár Nap, vagy egy szolár stellium áll a szolár képlet 2. és 8. házában áll, akkor az esetek 90%-ban kiemelkedő jelentősége lesz annak az évnek az egyén gazdasági, pénzügyi helyzetének alakulásában, azok sajnos inkább negatív változásának az év során. A kiadások növekedése, vagy pénzbevételek drasztikus csökkenése az, amiről a képlet jelzéseket ad itt elsősorban.

10. Amennyiben a szolár AC a radix képlet 11. házaba esik, illetve ha a szolár Nap, vagy egy szolár stellium áll a szolár képlet 11. házában, akkor az esetek döntő többségében sajnos az év témája a halál lesz, valaki ismerős vagy családtag elvesztése által viselt gyász.

11. Amennyiben a szolár AC a radix képlet X. házába esik, vagy a szolár Nap, vagy egy szolár stellium érinti a szolár képlet ugyanezen házát, az a szülött számára csupa jó és kedvező dolgot ígér arra az évre, mind hivatása előmenetelében, mind általános értelemben. Ez a pozitív hatás vonatkozhat egyetlen eseményre, de akár kedvező események sorozatára is.

12. Ha a szolár képlet jelzései inkább pozitívak és kedvezőek vagy neutrálisak a szülöttre nézve, de az éppen aktuális tranzitok ennek ellenkezőjéről tájékoztatnak, rossz és veszélyes állásokat jeleznek, úgy nem kell különösebben félni súlyos események bekövetkeztétől. Ha ennek fordítottja lép fel, vagyis a szolár képlet nehéz, megrázkódtatással teli esztendőt ígér – akár csak abban, hogy a szolár Aszcendens bekerül a radix I., 6., vagy 12. házába – és az aktuális tranzitok pedig inkább semleges hatásúak, úgy nagy bizonyossággal elmondható a szülöttnek negatív, megrázkódtatásokkal teli éve lesz.

13. Egy földi életben adódó drámai pillanatok sajnos mindig akkor állnak elő, amikor a Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz vagy Plútó nehéz tranzitban állnak a szülött radix Napjával, Holdjával, Aszcendensével vagy Medium Coeli-ével és ezek összeadódnak egy szolár aszcendens rossz állásával vagy szolár stellium vagy Nap avagy szolár Marssal, amelyek a szolár képlet I. 6. vagy 12. házában állnak.

Immár több mint 20 éves asztrológusi gyakorlatom alatt, igen jó szolgálatot tettek nekem Ciro Discepolo jó tanácsai és nagyban segítettek a szolár képletek értelmezésénél. Egy megfigyelési szempontot a saját gyakorlatomból hozzátennék:

13+1. Érdemes megnézni és összehasonlítani a szolár képletben és a radix képletben a bolygók közötti ismétlődő fénykapcsolatokat. Tehát pl.: a radixban van egy Mars-Szaturnusz kvadrát, az épp aktuális szolár pedig jelez egy Mars-Szaturnusz szextilt. Értelmezésem szerint ez azt jelenti, hogy ebben a szolár évben a radixban jelzett Mars-Szaturnusz energiák megmozdulnak, és elsősorban úgy és azon az életterületen, amit a radixban jelölnek, de árnyalva a szolár képlet jelzéseivel.

Kétségtelenül nem egyszerű a prognóziskészítés a tradícionális asztrológiában. Nagyon összetett figyelmet, pontosságot, szakértelmet igényel, hogy a direkciók, szolárrevolúciók és tranzitok értékelése során az információk tengeréből kiolvashassuk a jövőt, ami a szülöttre vár. Ám minden iskola, szakkönyv és tanár figyelmeztet az alapszabályra: egy ember jövője csak a születési képletének - radix - tükrében és figyelembe vételével jelezhető előre! A fenti kis szabályrendszer talán mond egy-két újdonságot még az asztrológus szakember számára is.

Írta: Juhász Nóra - asztrológus